Sunde værdier

Offentlig kapitalrejsning er i dag en prøvet model for virksomheder og investorer hvor de kan mødes under regulerede former i et transparent og sundt miljø. Vi arbejder ud fra mottoet om, at alle parter skal være tilfredse i en succesfuld kapitalisering. Derfor arbejder SeaHouse Capital altid for det, der er bedst for vores kunder og værdipapirmarkedet som helhed. Hverken bestyrelsen eller medarbejderne modtager bonusser eller variabel aflønning, baseret på resultater i individuelle kapitaliseringer. Desuden må SeaHouse Capital-medarbejdere eller -medlemmer ikke investere i kundevirksomheder eller i selskaber, der er noteret på Spotlight Stock Market, med undtagelse af Spotlight Group AB. Som følge heraf, har hverken SeaHouse Capital bestyrelse eller medarbejdere noget som helst incitament til at arbejde for andet end det, der er bedst for vores kunder og værdipapirmarkedet som helhed.

Vores etiske kompas gennemsyrer hele vores forretning, hvilket også påvirker vores løbende tjenester, hvis omfang er tilpasset den enkelte virksomheds unikke forhold og behov. Der skal være balance og soliditet i det, vi gør, for i sidste ende handler det om tillid. Spørgsmål om mulige incitamenter er spørgsmål, som hvert selskab bør stille sin finansielle rådgiver, og som hvert investeringsselskab også bør rapportere til sine kunder.