Privatlivspolitik for SeaHouse Capital

SeaHouse Capital, CVR – 42361569 lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores tjenester. Vi har en ansvarlig privatlivspolitik med respekt for dit privatliv og vi håndterer de oplysninger du giver os er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når vi udvikler SeaHouse Capitals tjenester, indledes disse med tekniske, fysiske og organisatoriske tiltag, for at sikre både integritet og tilgængelighed af personoplysninger og andre oplysninger, vi håndterer. Som dataansvarlig arbejder SeaHouse Capital konstant på at sikre, at vores tjenester og interne processer opfylder kravene til behandling af personoplysninger.

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger SeaHouse Capital håndterer, og hvilke årsager der danner grundlag for denne håndtering. Derudover præsenteres også oplysninger om, hvor vi indsamler personoplysninger, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer data. Vi beskriver også, hvordan du kan få adgang til dine personoplysninger, udtrykke kommentarer eller stille os spørgsmål.

Personoplysninger vi behandler i SeaHouse Capital

Vi har opdelt personoplysninger i forskellige kategorier. De personoplysninger, vi behandler, vedrører følgende kategorier med eksempler i parentes:

 1. Grundlæggende personoplysninger (CPR-nummer, navn, kontaktoplysninger og id-nummer)
 2. Vurdering og klassificering (data, der er nødvendige for SeaHouse Capital, f.eks. for at opnå kundelegitimation og for at håndtere risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom oplysninger om dig og dine finansielle aktiver og formålet med transaktioner);
 3. Kontrakter (alle typer oplysninger vedrørende kontrakter vedrørende SeaHouse Capital-tjenester, såsom kontonumre og fuldmagter);
 4. Finansielle transaktioner (overførsler og værdipapirtransaktioner) samt
 5. Kommunikation (både fysisk kommunikation og elektronisk
  kommunikation).

Det, der er angivet nedenfor om dig, gælder også, hvor det er relevant, for agenten, kuratoren eller administratoren.

Formål og retsgrundlag for behandling

Dine personoplysninger bruges primært til at opfylde juridiske forpligtelser, der pålægger os som værdipapirinstitut og opfylder aftaler, som SeaHouse Capital har eller er ved at indgå med dig som kunde. Nedenfor er en beskrivelse af de formål, som SeaHouse Capital har i behandlingen af personoplysninger, hvad formålet er til, og retsgrundlaget for hvert formål.

Juridisk forpligtelse

Efterfølgende skal vi overholde de love og bestemmelser, der gælder for vores forretning. Inden for disse rammer behandler vi dine personoplysninger til f.eks.:

 1. Udføre hvidvaskkontrol,
 2. Dokumentere og gemme personoplysninger i forbindelse med værdipapirtransaktioner, som SeaHouse Capital har bidraget til,
 3. Gennemføre kundegodkendelser og etablere kontraktforhold,
 4. Dokumenttjenester og transaktioner i forbindelse med SeaHouse Capital tilladelse til at fungere som værdipapirinstitut, og
 5. Rapport til kompetente myndigheder såsom det svenske og danske skattevæsen og det svenske og danske finanstilsyn.

Opfyldelse af kontrakter

SeaHouse Capital indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger med henblik på at forberede, levere og administrere SeaHouse Capitals tjenester til dig – elektronisk, på kontorer eller telefonisk.

I forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser kan vi også optage dine telefonopkald hos os – i det omfang det vedrører samtaler, der fører til eller kan føre til transaktioner, der udføres. Denne behandling er også baseret på en retlig forpligtelse.

Legitim interesse

SeaHouse Capital tilbyder finansielle tjenesteydelser med det formål at skabe lange og gode relationer til vores kunder. Derfor behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Udfør markedsføringsaktiviteter, hvor vi identificerer og foreslår tjenester, der kan være relevante for dig. Du har altid mulighed for at fravælge pressemeddelelser og tilbud.

Samtykke

Vi baserer behandlingen af personoplysninger på samtykke, når du besøger vores hjemmeside. I den forbindelse placeres en cookie med et unikt ID i din browser, som vi bruger til webanalyse, så vi kan forstå, hvordan hjemmesiden bruges. Du giver dit samtykke til dette, når du accepterer brugen af cookies, første gang du besøger vores hjemmeside. SeaHouse Capital følger dog ikke, hvordan du som privatperson bruger hjemmesiden, og derfor gemmes ingen navne, e-mails, IP-adresser eller lignende i vores cookies. Det erindres at samtykke altid til enhver tid kan tilbagekaldes i forbindelse med pressemeddelelser eller tilbud udelukkende baseret på dette retsgrundlag.

Hvor vi indsamler dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig, for eksempel når du bliver kunde hos SeaHouse Capital, eller når du bruger tjenester hos SeaHouse Capital. Vi indsamler også data fra offentlige og andre registre, såsom Bisnode.

Hvem vi deler dine personoplysninger med

I følge loven må vi ikke videregive oplysninger om dig, medmindre der er klar støtte i forbindelse med overholdelse af vilkårene i aftaler med dig eller til juridiske formål, der kræver eller tillader det, såsom rapportering til myndigheder.

For at opfylde vilkårene i vores kundeaftaler og andre forpligtelser er vi nødt til at dele oplysninger om dig internt i SeaHouse Capital, og nogle gange også med eksterne virksomheder, der leverer aftalte tjenester til SeaHouse Capital og vores kunder. Det kan f.eks. være parter i finansiel infrastruktur, leverandører, aktører, der handler på vegne af kunder eller andre parter i kundeaftalen.

Situationer, hvor vi deler dine personoplysninger uden for organisationen, er:

 1. Til godkendte kreditreferencebureauer, når vi tager en kreditrapport i forbindelse med, at du indgår en aftale med os,
 2. Til andre banker og/eller fondskommissærer, når vi overfører likviditet eller værdipapirer på dine vegne, og
 3. Til forskellige myndigheder med henblik på at overholde love og andre bestemmelser vedrørende f.eks. skatter og hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Overførsler til tredjelande

Behandlingen af personoplysninger finder sted inden for EU/EØS, og der foretages ingen overførsel af data uden for det nævnte område. I sjældne tilfælde kan personoplysninger dog overføres til og behandles i lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande). Forud for en sådan overførsel sikrer og sikrer SeaHouse Capital, at overførslen af personoplysninger kun gennemføres, forudsat at der er truffet og gennemført passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen.

Lagringstid

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har brug for at levere de tjenester, du har med os. Vi gemmer også personoplysninger for at overholde lovbestemmelser (f.eks. værdipapirer og regnskabsmæssige forpligtelser) og myndighedernes beslutninger.

Hvis du opsiger en tjeneste hos SeaHouse Capital på grund af juridiske forpligtelser, er vi nødt til at gemme nogle af dine personoplysninger, der er knyttet til den relevante tjeneste, i en vis periode. Vi skal f.eks. opbevare visse personoplysninger i syv (7) år for at kunne indberette til det svenske skattevæsen og i højst ti (10) år for at overholde reglerne om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Dine rettigheder

Du har flere rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, som SeaHouse Capital håndterer:

 1. Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Dataene leveres i form af en kopi (ved registerudtræk). Anmodninger om udpakninger i registreringsdatabasen er normalt gratis.
 2. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, kan du anmode om, at vi retter eller supplerer dem.
 3. Du har på visse betingelser ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål.
 4. Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, der finder sted på baggrund af en interessebalance.
 5. Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet dine personoplysninger (“retten til at blive glemt”). Vi har dog ret til at nægte sletning i visse situationer, f.eks. hvis vi ved lov er forpligtet til at gemme dataene.
 6. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring fra SeaHouse Capital, kan du til enhver tid kontakte os.
 7. Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse betingelser har ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig på visse betingelser.

Du har normalt ret til at udøve ovenstående rettigheder gratis. Efterfølgende vil anmodningen svare uden unødig forsinkelse og normalt inden for en (1) måned efter modtagelsen af anmodningen. Men hvis anmodningen er urimelig eller ubegrundet, har SeaHouse Capital ret til at opkræve et rimeligt gebyr eller vælge ikke at efterkomme din anmodning. Derudover kan SeaHouse Capital anmode om yderligere oplysninger for at bevise din identitet.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi kan foretage ændringer i fortrolighedspolitikken, og den nyeste version af politikken er tilgængelig på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte SeaHouse Capital via info [at] seahousecapital [dot] dk eller til følgende postadresse:

SeaHouse Capital
Nybrogade 12, 1203 København

Du kan også kontakte SeaHouse Capitals klagemedarbejder Carl Godina eller den danske databeskyttelsesmyndighed for eventuelle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.