For unoterede virksomheder

I vores transaktioner tager vi et helhedsansvar som finansiel rådgiver, og sammen med vores partnere sørger vi for at hjælpe jer med alle aspekter ved transaktionen.

Inden en notering, fokuserer vi ekstra meget på at hjælpe jeres virksomhed med at få alle delene på plads og at gøre jer parate til det noterede miljø. Vi laver en grundig analyse af virksomheden og bistår vores kunder med at planlægge vejen frem. Vi sikrer at kapitaliseringsprocessen har et tydeligt formål, og vejleder jeres virksomhed for at opfylde de krav som stilles.

Pre-IPO

Virksomheder som står overfor en kommende børsnotering, kan have behov for kapital tidligt i processen. Dette kapitalbehov kan imødekommes gennem en så kaldt Pre-IPO, som kan laves på forskellige måder - for eksempel, gennem bridge funding eller private placement.

IPO

I forbindelse med en børsnotering kan en virksomhed vælge at fremskaffe kapital for yderligere vækst af forretningen og at sprede ejerkredsen gennem at tilføje nye investorer. Dette er en så kaldt IPO (Initial Public Offering).

Rettede emissioner

Rettede emissioner bliver som regel rettet mod en afgrænset gruppe af investorer, som har en strategisk betydning for virksomheden.

M & A

Vi tilbyder en helhedsløsning vedrørende fusioner samt køb og salg af virksomheder.