For noterede virksomheder

For mange selskaber er noteringen startskuddet til en langsigtet vækstrejse, hvor der kan opstå yderligere behov for finansiel rådgivning.  Vi samarbejder i dag med noterede selskaber, og bistår dem i transaktioner og alle spørgsmål der kan opstå. Det kan være alt fra fortegninger, rettede emissioner, bridge funding, ejerspredning, børsskifte til likviditetsgaranti.

Fortegningsemissioner

En fortegningsemission er en transaktion, hvor nuværende ejere i en virksomhed gives forrang til at investere i virksomheden, som de ønsker.

Rettede emissioner

Ved en rettet emission tegnes nye aktier i emissionen af nye investorer. En rettet emission kan normalt gennemføres meget hurtigere, end en fortegningsemission.

Bridge funding

I nogle situationer har selskabet behov for kapital, men vil vente med at udstede aktier. I dette tilfælde kan virksomheden midlertidigt vælge at indhente kapital, som efterfølgende kan modregnes i aktier eller refunderes gennem en efterfølgende kapitalisering i fremtiden.

Ejerspredning

For at øge likviditeten i værdipapirer, og tilføje flere aktieejere, kan dit selskab gennemføre en ejerspredning. Flere ejere som også er ambassadører, giver bedre muligheder for en større handel og interesse for selskabet.

Listeændring

Efterhånden som det noterede selskab vokser og børsværdien stiger, kan det blive aktuelt at foretage en listeændring. Vi bistår med rådgivning og assistance ved listeændringer.

M&A

Vi tilbyder en helhedsløsning vedrørende fusioner samt køb og salg af virksomheder.

Cross border-transaktion

Vi har sammen med vores partnere en lang erfaring med at gennemføre børsnoteringer og fremskaffelse af kapital på nordiske markeder. Vi er markedsførende vedrørende cross border-transaktioner.

Blokpost-transaktion

Hvis der er interesse for at sælge eller købe en større mængde aktier i et noteret selskab, har vi sammen med vores partnere en stor erfaring og kan hjælpe med at finde en køber eller en sælger til en blokpost-transaktion, og gennemføre handlen

Likviditetsgaranti

Likviditetsgaranti er en tjeneste vi tilbyder noterede selskaber. Tjenesten er en del af et selskabs aktionærpleje og kan langsigt fremme handlen i jeres selskabs aktier.