Cessatech A/S

Cessatech är ett kliniskt fas II-bolag som utvecklar evidensbaserad behandling för barn. Bolagets första produkt CT001 är en smärtstillande icke-invasiv nässpray som bygger på mer än tio års klinisk erfarenhet och har visat sig effektiv och säker i en klinisk fas II-studie samt levererat lovande preliminära resultat i en retrospektiv studie vid Rigshospitalet (Danmark) och Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Sverige). Cessatech nådde nyligen en väsentlig målsättning med ett godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om att lansera sin pediatriska utredningsplan (PIP), vilken ger Bolaget en utstakad och godkänd plan till att erhålla ett så kallat ”PUMA” (Paediatric-use Marketing Authorization) och därmed möjligheten att lansera CT001 i Europa inom bara några år.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
10/11 - 24/11 2020
Type:
IPO