Curasight A/S

Curasight  är ett kliniskt fas II-bolag som bygger på mer än ett decennium av forskning vid Rigshospitalet och Köpenhamns universitet. Tillsammans med ett vetenskapligt team har professor Andreas Kjaer utvecklat konceptet för PET-avbildning baserat på receptorn (uPAR), en känd biomarkör för canceraggressivitet. Konceptet ligger till grund för Curasights teknologi, uTRACE® som kan identifiera cancer och tumörers aggressivitet. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling. Härutöver har Curasight utvecklat en ny behandling av hjärncancer som kombinerar målsökande radioterapi uTREAT® (terapi) med uTRACE® (diagnostik), tekniken kallas Theranostics, vilken förväntas kunna upptäcka och behandla hjärncancer och metastaser på ett mycket mer skonsamt och effektivt sätt än dagens metod för extern strålterapi. uTRACE® kommer noggrant att söka och binda specifikt till cancercellerna och förutsäga var cancerstrålningsbehandlingen, uTREAT®, kommer att binda och bekämpa cancercellerna.

Details & files

tegningsperiod:
03/9 - 17/9 2020
Type:
IPO