Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S är ett läkemedelsbolag utspunnet från Saniona AB. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
26/1 - 09/2 2017
Type:
IPO