Ivisys AB

IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier. Bolaget fokuserar inledningsvis på tillverkare med korta produktserier.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
25/2 - 12/3 2015
Type:
IPO