RhoVac AB

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer. Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
21/1 - 04/2 2016
Type:
IPO