Saniona AB

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling i Danmark av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta. Saniona har en omfattande portfölj av läkemedelskandidater.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
04/3 - 18/3 2014
Type:
IPO