Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology A/S angriper en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska studier visat sig signifikant förbättra effekten av viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
04/10 - 18/10 2018
Type:
IPO