SynAct Pharma AB

SynAct har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Read more on the company webpage

Details & files

tegningsperiod:
24/5 - 08/6 2016
Type:
IPO