Gennemførte opgaver

Her kan man se en oversigt over alle danske børsnoteringer Spotlight Group har gennemført.

Virksomhed Typ af tilbud